Komuna e Malishevës

Duke e pas parasysh situatën e tanishme për përhapjen e virusit Corona “COVID 19”, në përputhje të plotë me veprimet e përcaktuara me Planin e Qeverisë për Parandalimin dhe kontrollin e infeksionit (Covid-19), Komuna e Malishevës kërkon nga të gjithë personat të ardhur nga diaspora apo qytetarët tonë që kanë qenë jashtë Kosovës kohët fundit të plotësojnë të dhënat si më poshtë:

*Informacion:
Të dhënat tuaja janë të mbrojtura sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave.
Powered by: Hallka - Marketing Agency